Wersja 1

5B

ETAP 2

Powierzchnia lokalu

127 m2

Powierzchnia działki

256,05 m2

Liczba pokoi

4

Wersja 2

5B

ETAP 2

Powierzchnia lokalu

127 m2

Powierzchnia działki

256,05 m2

Liczba pokoi

5

Wersja 3

5B

ETAP 2

Powierzchnia lokalu

127 m2

Powierzchnia działki

256,05 m2

Liczba pokoi

4